Blended learning

Wat is blended learning?

Leren bij de HU doet u niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk (stage), in leerteams en online via de digitale leeromgeving. Traditioneel wordt het onderwijs georganiseerd rondom de lessen in de klas, maar blended learning draait juist om een goede mix van leren op verschillende plekken. De digitale leeromgeving speelt hierin een belangrijke rol. Dankzij blended learning volgen studenten veel gevarieerder onderwijs. Het zorgt ook voor verdieping van de lesstof en van het contact, zowel tussen student en docent als tussen studenten onderling. Er is altijd sprake van contactonderwijs. Daarin onderscheidt blended learning zich van e-learning of MOOCs waarbij het leren geheel digitaal plaatsvindt.

In dit filmpje wordt blended learning uitgelegd door studenten en docenten van de HU:

Wat zijn de voordelen van blended learning?

  • U leert dezelfde lesstof op verschillende manieren, waardoor die beter blijft hangen.
  • Bijeenkomsten in de klas krijgen meer diepgang en studenten nemen er actiever aan deel.
  • Het is eenvoudiger om uw eigen planning te maken.
  • Lesmaterialen zijn altijd beschikbaar en makkelijk te vinden in de digitale leeromgeving.
  • Studenten kunnen meer en gemakkelijker van elkaar leren, door samen te werken en bijdragen uit te wisselen.
  • Docenten hebben meer tools om af te wegen welke werkvorm (face-to-face of online) het meest geschikt is om de stof over te brengen.

Wat betekent blended learning voor u?

Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar blended learning en gebruikt een digitale leeromgeving: HUbl (Hogeschool Utrecht blended learning). Daarop staan instructiefilmpjes, voorbereidende opdrachten en verdiepende artikelen. Ook is er plek voor discussie op een forum of binnen een team. Als student krijgt u bijvoorbeeld instructie in de digitale leeromgeving, bespreekt u het geleerde in een leerteam met andere studenten en maakt u een opdracht. Tijdens de bijeenkomsten kan de docent meer de diepte in gaan. De kern van blended learning is interactie met uw docent en uw medestudenten en het geven en krijgen van feedback binnen en buiten de les. De didactiek is bij de HU leidend.

Het leerproces wordt optimaal ondersteund door technologie. Uw eigen leervoorkeur en studietempo staan centraal en u kunt uw eigen inhoudelijke accenten leggen.

Elke opleiding van Hogeschool Utrecht vult blended learning in op een manier die bij de specifieke opleiding past. Bij sommige opleidingen is slechts een jaar of een gedeelte ‘blended’, terwijl andere opleidingen in zijn geheel ‘blended’ zijn. Er is dus geen vast programma voor blended learning bij de HU.

Waarom blended learning bij de HU?

Behoeften van studenten en de samenleving veranderen. De HU speelt daar met onderwijsinnovatie op in. Studenten willen graag meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren, leren op de werkplek en het leren ‘personaliseren’. Met andere woorden: zij willen hun leerroute steeds meer zelf bepalen.

De HU biedt daarom onderwijs voor startende en werkende professionals van 17 tot 67 jaar. Het onderwijs wordt in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld. Het is gebaseerd op actuele, internationale inzichten in het vakgebied en op de ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. De basis van ons onderwijs ligt in relevant en praktijkgericht onderzoek. Bij de HU wordt u opgeleid tot een professional die zijn eigen kwaliteit kent, nieuwe kennis kan ontwikkelen en toepassen en daarmee bijdraagt aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk.

Meer weten over ons didactisch concept voor blended learning? Download de brochure