Collegegeld tweede opleiding

Als u na 1 augustus 1991 een bachelorgraad heeft behaald en u zich nu wilt inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, dan valt u in de categorie stapelaar. Ook wanneer u een mastergraad heeft behaald en u zich nu wilt inschrijven voor een tweede masteropleiding geldt dit.

Receptie Padualaan 97


Wanneer bent u 'stapelaar'?

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

Als u na 1 augustus 1991 een bachelorgraad heeft behaald en u wilt zich inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, dan valt u in de categorie ‘stapelaar’. Stapelaars betalen voor hun tweede bacheloropleiding niet het wettelijk collegegeld maar het instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld ligt aanzienlijk hoger dan het wettelijk collegegeld omdat Hogeschool Utrecht geen bekostiging ontvangt van de overheid voor een student die een tweede bacheloropleiding volgt. Een uitzondering maakt de overheid voor een tweede opleiding in de zorg of het onderwijs, maar alleen als de eerste opleiding buiten die sectoren valt (controleer uw opleiding in CROHO). Voor deze studenten geldt het wettelijk collegegeld, mits zij aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief voldoen.

Wilt u weten of u in de categorie 'stapelaar' valt, maak dan gebruik van de collegegeldmeter. Bovengenoemde wetswijziging is niet in de collegegeldmeter doorgevoerd.

Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellingscollegegeld:

 • Interne factoren als kosten en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van meer studenten tweede studie, het doorberekenen van kosten voor bepaalde faciliteiten die samenhangen met de betreffende opleiding, het hanteren van één tarief, aparte tarieven voor studenten van binnen en buiten de EU, of voor studenten die bij de eigen instelling al een eerste studie hebben gevolgd, de jaarlijkse indexering, de hoogte van het wettelijk collegegeld en de berekeningswijze van de overheidsbekostiging;
 • Externe factoren. Bijvoorbeeld een oriëntatie op de instellingscollegegelden in Europa, of inzicht in het keuzegedrag van de studenten die in de te bereiken doelgroep vallen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • U volgt in studiejaar 2016-2017 twee opleidingen tegelijkertijd. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om dan vrijstelling van collegegeld te krijgen voor één van de twee opleidingen.
 • U volgt in studiejaar 2016-2017 twee bachelors of twee masters tegelijkertijd en een van die opleidingen rond u af in studiejaar 2016-2017. De tweede opleiding in dat jaar kunt u vervolgen tegen het wettelijk collegegeldtarief.
 • U hebt vóór studiejaar 2016-2017 twee bachelors of twee masters tegelijk gevolgd en één daarvan met een graad afgesloten. Mits u voor de tweede opleiding ononderbroken ingeschreven heeft gestaan, bent u in studiejaar 2016-2017 het instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het wettelijk collegegeldtarief. Deze regeling geldt ook in de jaren na 2016-2017.

Vrijstelling van collegegeld

 • Studeer je bij de HU en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij een andere onderwijsinstelling volgen? Dan heb je recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de andere onderwijsinstelling, mits je bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief verschuldigd bent. 
  Vul in dat geval je betalingsgegevens in Studielink in en zorg dat de rest van je inschrijving compleet is. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de HU en lever deze in bij de andere onderwijsinstelling. Om een BBC aan te vragen, moet je inschrijving bij de HU wel voltooid zijn.
 • Studeer je bij een andere onderwijsinstelling en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij de HU volgen? Dan heb je recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de HU, mits je bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief verschuldigd bent.
  Vul in dat geval eerst je betalingsgegevens in Studielink in, ondanks dat je geen collegegeld aan de HU hoeft te betalen. Er wordt dan nog geen collegegeld door ons afgeschreven. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de andere onderwijsinstelling en lever het origineel (dus geen kopie) in bij de Backoffice Inschrijving. Dit kun je sturen naar het postadres van Backoffice Inschrijving of bij de balie van het STIP. Zodra wij het originele BBC hebben ontvangen, vervalt je machtiging in Studielink en wordt er dus ook geen collegegeld door de HU geïncasseerd.