Engels- of Nederlandstalig

Over het algemeen is Nederlands de voertaal van de meeste opleidingen en cursussen aan de HU, maar Engels is wel belangrijk.

Hal Nijenoord

Engelstalige vakliteratuur

De actuele, internationale wetenschaps- en vakliteratuur is veelal Engelstalig. Daarom is Engels de voertaal tijdens colleges van veel masteropleidingen. Op de opleidingspagina’s leest u in welke taal de colleges worden gegeven.

Weten of uw Engels voldoende is?

Wilt u een master volgen die Engels als voertaal heeft? En twijfelt u of uw Engels hiervoor voldoende is? Neemt u dan contact op met de opleiding die u wilt doen. De juiste contactgegevens vindt u op de opleidingspagina.

HU Publicaties

Alle onderzoekspublicaties van de HU zijn doorzoekbaar in één database.

Publicaties