Een master aan hbo of universiteit

Een hbo-master is gericht op de uitoefening van een beroep. Door in de praktijk kennis uit te wisselen, verdiept en verbreedt u uw beroepsopleiding. Masters aan de universiteit zijn wetenschappelijk van aard en bevatten meer onderzoek en theorie.

Lessituatie Oudenoord 700

Doorstromen naar een universitaire master

Een combinatie van beide is ook mogelijk. Hogeschool Utrecht (HU) heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht (UU) over de aansluiting van de onderwijsprogramma's. Daardoor is het voor HU-studenten van bepaalde bacheloropleidingen mogelijk om sneller en gemakkelijker door te stromen naar een aantal UU-masters en zo een wetenschappelijke mastertitel te behalen.

Twee soorten UU-masters

Het gaat bij deze samenwerking om twee soorten UU-masters: masters zonder ingangseisen (maar met een assessment) en een aantal masters die na een schakelprogramma, een zogenaamde premaster, toegankelijk zijn.

Wat wilt u met uw master?

De keuze voor een hbo-master of universitaire master is vooral een kwestie van wat u met een masteropleiding wilt gaan doen: (nóg) beter worden in uw (hbo-)beroep of een theoretische (onderzoeks)basis leggen voor uw vakuitoefening.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

HU Onderzoekers

Maak kennis met de onderzoekers van de HU.

Onderzoekers