Resultaten HBO-Monitor 2017 bekend

19-04-2018

De positie van alumni van Hogeschool Utrecht (HU) is verbeterd in 2017. De tevredenheid van HU-afgestudeerden over hun baan is gestegen, de werkloosheid in deze groep daalde licht. Ook verdienen HU-alumni nog altijd iets meer dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van de HBO-Monitor 2017, waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen.

hbo monitorIn 2017 is de werkloosheid onder pas-afgestudeerden van de HU gedaald van 3,7 procent naar 3,3 procent. Ook landelijk daalde de werkloosheid onder pas-afgestudeerden: de werkloosheid onder HU-alumni kwam daarmee in 2017 vrijwel gelijk uit op de landelijke werkloosheid onder pas-afgestudeerden. 

Tevreden over de baan

De tevredenheid over de baan is onder HU-alumni gestegen: van 66 procent in 2016 naar 70 procent in 2017. Daarmee was de tevredenheid over de baan in 2017 vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde, waar HU-alumni vorig jaar nog minder tevreden waren met hun baan dan het landelijk gemiddelde. Op tevredenheid over de opleiding scoort de HU lager dan landelijk (64 procent tegenover 66 procent) maar dat verschil is in 2017 wel kleiner geworden.

De monitor

De HBO-Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), in samenwerking met het in tevredenheidsonderzoeken gespecialiseerde onderzoeksbureau DESAN. Dit gebeurt in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek richt zich op hbo-alumni, anderhalf jaar na hun afstuderen. Van de HU deed 43 procent van de ondervraagde alumni mee, meer dan het landelijk gemiddelde van 40 procent.

hbo monitor grafiek