HU ondertekent convenant voor bestrijden personeelstekort in de zorg

29-06-2017

Diverse sectoren in de zorg hebben te maken met personeelstekorten en deze dreigen alleen maar groter te worden. Dertig zorg- en onderwijsorganisaties uit de regio Utrecht, waaronder Hogeschool Utrecht, hebben nu afgesproken deze tekorten samen te gaan bestrijden. Op 29 juni jl. ondertekenden ze daartoe het convenant SamUZ.

SamUZ

SamUZ (Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs) is een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg. “Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche-overstijgende aanpak van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen, eerstelijns en onderwijsinstellingen noodzakelijk”, aldus Annette de Groot, directeur Utrechtzorg.

Recentelijke landelijke en regionale rapporten voorzien snel stijgende personeelstekorten voor verzorgende en (gespecialiseerd) verpleegkundige beroepen. Tegelijkertijd staat de zorgsector voor forse vernieuwingsopgaven die doorwerken in de gevraagde kwalificaties van zorgprofessionals. Met SamUZ beloven zorgorganisaties en onderwijs nu de handen ineen te slaan op het gebied van capaciteitsplanning, opleidingscapaciteit, monitoring en arbeidsmarktcommunicatie.  

Numerus fixus vervallen

De tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht tot 2020 kunnen voor hbo-verpleegkundigen oplopen tot 663, voor mbo-verpleegkundigen tot 450 en voor mbo-verzorgende functies tot 130. Voor gespecialiseerd verpleegkundigen is tot 2020 naar verwachting jaarlijks een instroom van 252 leerlingen in de opleidingen nodig om tekorten te voorkomen. Afgezet tegen de huidige instroom betekent dat meer dan een verdubbeling van de huidige leerlingaantallen. Daar waar er vorig jaar 350 studenten gestart zijn, is de verwachting dat er dit jaar 895 studenten starten met de opleiding. Dat betekent dat een flinke uitbreiding van het aantal stageplaatsen nodig is. SamUZ projectleider Annelies Mulder: “Door de samenwerking vanuit SamUZ is er veel slagkracht om dergelijke processen op elkaar aan te laten sluiten. Dat is exact wat deze samenwerking uniek maakt.”

Ondertekenaars

Het convenant is getekend door: Accolade Zorg, Allerzorg, St Antonius Ziekenhuis, AxionContinu, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, De Bilthuysen, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Hogeschool Utrecht, Huize het Oosten, ISZ de Brug, Leger des Heils, Maria Dommer, MBO Utrecht, Prinses Maxima Centrum, ROC Midden Nederland, Pro Senectute, Thuishulp Zorgzaam, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht & IJssel, Vitras, Vredenoord, Warande, Zorggroep Vechtstreek, Zorgspectrum. 

Bron: Skipr