HU en HAN bieden samen masteropleiding Educational Needs aan in Arnhem

23-04-2018

Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaan samen de master Educational Needs aanbieden in Arnhem. Deze deeltijdopleiding is bedoeld als vervolg voor ambitieuze afgestudeerden van de bachelor lerarenopleidingen van de HAN. Ook afgestudeerden van andere (leraren)opleidingen kunnen zich inschrijven.

Studenten van de Master Educational Needs leren beter in te spelen op kinderen die extra aandacht nodig hebben op school. Ook leren ze bijdragen aan de beleidsontwikkeling van hun school op het terrein van passend onderwijs, zodat de hele school van hun kennis profiteert.

Krachten bundelen

Het Seminarium voor Orthopedagogiek – dat de masteropleiding heeft ontwikkeld - is onderdeel van Hogeschool Utrecht en gevestigd op zeven plaatsen in Nederland, waaronder Arnhem. Het seminarium biedt de opleiding al jaren aan op de locatie van de HAN, maar nu wordt er met de HAN één team gevormd dat samen de opleiding vorm gaat geven, waarbij expertise uitgewisseld wordt. Zo wordt de opleiding sterker verweven met en afgestemd op de behoeften van de partners in het beroepenveld waarmee de HAN intensief samenwerkt.  Door de krachten te bundelen, wordt de opleiding krachtiger en wordt het mogelijk een grotere doelgroep te bedienen.

Topopleiding

De Master Educational Needs van Hogeschool Utrecht wordt gewaardeerd om zijn hoge kwaliteit: in de Keuzegids HBO Masters 2O17 heeft de opleiding de kwalificatie Topopleiding ontvangen.
De opleiding betrekt partners uit de beroepspraktijk en integreert toegepast onderzoek bij het (door)ontwikkelen van het onderwijs.