Lerarenbeurs

Bent u leraar en wilt u zich verder specialiseren in het onderwijs of heeft u de ambitie om een eerstegraads bevoegdheid te halen? De ‘Lerarenbeurs voor scholing’ maakt het mogelijk om met een flinke vergoeding een erkende hbo-bachelor- of masteropleiding te volgen.

De aanvraagperiode van de lerarenbeurs voor het studiejaar 2017-2018 is verstreken. De aanvraagperiode voor het studiejaar 2018-2019 wordt te zijner tijd op deze website bekendgemaakt.

Vergoeding en studieverlof

De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Uw werkgever kan daarnaast een vergoeding krijgen om vervanging tijdens uw studieverlof te bekostigen.

Voor wie?

De lerarenbeurs is bestemd voor bevoegde leraren in primair of voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Ook invalkrachten, ambulant begeleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers komen in aanmerking. Docenten die eerder voor een bacheloropleiding gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs, kunnen nu opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding.

Hogeschool Utrecht: uw partner voor de Lerarenbeurs

Wie kiest voor de HU kan rekenen op onderwijs dat direct aansluit op de eigen beroepspraktijk. Zowel in inhoud, als in vorm en tempo. Een snel groeiend deel van ons aanbod wordt aangeboden in een vorm van blended learning, waardoor u deels onafhankelijk van plaats en flexibel in tijd kunt studeren. Bij de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen kunt u kiezen uit opleidingsvarianten met twee of zeven bijeenkomsten per blok. Zo kunt u uw studie goed met uw werk combineren.

Aanvraagperiode lerarenbeurs 2017: 1 april tot en met 30 juni 2017

De aanvraagperiode van de lerarenbeurs voor studiejaar 2017-2018 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2017. In maart is de subsidieregeling lerarenbeurs 2017 gepubliceerd. De lerarenbeurs kunt u digitaal aanvragen via de website van DUO. Hier vindt u ook alle voorwaarden, bedragen en uitzonderingen. Op nooituitgeleerd.leraar.nl kunt u zien voor welke subsidies u in aanmerking komt.

Beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Dus wees er vroeg bij!

U kunt onder andere voor de volgende opleidingen van de HU de ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen:

Deeltijd bacheloropleidingen

Deeltijd masteropleidingen

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Levenlanglerenkrediet

Heeft u geen recht op reguliere studiefinanciering, maar wilt u wel graag een opleiding volgen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden geld lenen om het collegegeld te betalen. Meer informatie over dit zogenaamde ‘levenlanglerenkrediet’ vindt u op de website van DUO. Let op: dit geldt alleen wanneer u een opleiding wilt volgen waarmee u een Associate Degree of een bachelor- of mastergraad kunt behalen. Het krediet kan dus niet worden ingezet voor post-hbo-trajecten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten