Workshop Klassenmanagement: Methoden-gebruik, van slaaf naar regisseur

Veel leraren in het basisonderwijs zijn parttime werkzaam en hebben niet de tijd om een volledige post-bacheloropleiding te volgen. Om toch te kunnen voldoen aan de eisen van het register leraar, biedt Hogeschool Utrecht het gehele jaar door workshops aan die afgeleid zijn van de post-bacheloropleidingen voor leraren in het primair onderwijs.

U krijgt inzicht hoe u gebruik kunt maken van de leerlijnen die in methoden worden gegeven, op welke wijze en volgorde leerlingen zich vaardigheden eigen maken, hoe u de tussendoelen in zichtbaar leerlinggedrag kunt formuleren en hoe u doelen kunt stellen die richting geven aan het onderwijs. Hierdoor leert u anders naar uw methoden te kijken, zodat u meer ruimte creëert in uw weekrooster. Aan de hand van instructies bestudeert u de leerlijnen van een vak. In tweetallen verdiept u zich in de leerlijnen en maakt koppelingen met de methode. U formuleert bevindingen en conclusies en presenteert deze aan de overige deelnemers.

Over de workshops voor leraren in het primair onderwijs

Het staat u vrij hoeveel workshops u tijdens een cursusjaar volgt. Als u deelgenomen heeft aan een workshop (die is aangemeld bij register leraar) krijgt u van ons een bewijs van deelname met daarop de thematiek en de tijdsinvestering.

Hier vindt u een overzicht van alle workshops voor leraren in het primair onderwijs. Als u zich op tijd heeft ingeschreven voor een workshop, krijgt u een week voor de workshop een voorbereidende opdracht om de kennis en vaardigheden waarmee u tijdens de workshop kennis maakt, zo optimaal mogelijk te verbinden met uw eigen onderwijspraktijk.

Kosten: 50 euro per workshop

Locatie: Padualaan 97, Utrecht.