Workshop “Join the English Book Club”. Lezen van Engelse boeken in de klas

Veel leraren in het basisonderwijs zijn parttime werkzaam en hebben niet de tijd om een volledige post-bacheloropleiding te volgen. Om toch te kunnen voldoen aan de eisen van het register leraar, biedt Hogeschool Utrecht het gehele jaar door workshops aan die afgeleid zijn van de post-bacheloropleidingen voor leraren in het primair onderwijs. Op 14 juni 2017 kunt u de workshop ‘“Join the English Book Club”. Lezen van Engelse boeken in de klas’ van Mirjam Zevenboom volgen.

Leesonderwijs stimuleert de taalvaardigheid, toch ervaren sommige leerkrachten dit als een lastig onderdeel bij Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Het doel van deze workshop is om met behulp van een checklist en boeksuggesties invulling te geven aan goed leesonderwijs tijdens de Engelse les op de basisschool. Hoe weet je of een boek geschikt is, welke keuzes moet je maken?

Tijdens de workshop krijg je praktische boekentips aangereikt met leuke lesideeën voor groep 1 tot en met groep 8. Ook ga je zelf aan de slag met behulp van een checklist, zodat je na de bijeenkomst een start kan gaan maken met het opbouwen van een leuke, motiverende en leerzame boekenkast met Engelse boeken.

Over de workshops voor leraren in het primair onderwijs

Hier vindt u een overzicht van alle workshops voor leraren in het primair onderwijs. Het staat u vrij hoeveel workshops u tijdens een cursusjaar volgt. Als u deelgenomen heeft aan een workshop (die is aangemeld bij register leraar) krijgt u van ons een bewijs van deelname met daarop de thematiek en de tijdsinvestering.

Als u zich op tijd heeft ingeschreven voor een workshop, krijgt u een week voor de workshop een voorbereidende opdracht om de kennis en vaardigheden waarmee u tijdens de workshop kennis maakt, zo optimaal mogelijk te verbinden met uw eigen onderwijspraktijk.

Kosten: 50 euro per workshop

Locatie: Padualaan 97, Utrecht.