Groepsplan gedrag (dit evenement is geweest)

25-09-2017

Het is een volkswijsheid dat je problemen beter kunt voorkómen dan ze achteraf oplossen. Preventie van gedragsproblemen staat dan ook centraal in het boek van Kees van Overveld: Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs. Deze ochtend wordt verder op deze thematiek ingegaan.

LogopediepraktijkDoor plannen voor iedereen, plannen voor sommigen en plannen voor enkelen de aandacht te geven, wordt er op alle niveaus preventief te werk gegaan om problemen te voorkómen. Binnen Groepslan gedrag worden de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in kaart gebracht, de fase van groepsvorming, de onderwijsbehoefte van de groep. Tevens wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen. Aandacht voor groepsvorming vormt een belangrijk onderdeel binnen Groepsplan Gedrag.

Meer info

Datum: Maandag 25 september 2017 van 9.00 – 12.00 uur
Omvang: 1 bijeenkomst 
Door: John Ritzen
Kosten € 100,-
Locatie: Theaterhotel Oranjerie Roermond