Boekpresentatie Bildung Speciaal – HU Amersfoort (dit evenement is geweest)

19-01-2018

Op vrijdag 19 januari presenteren wij het eerste exemplaar van Bildung Speciaal. Wij hopen de eerste exemplaren te kunnen overhandigen aan mevrouw Jetta Klijnsma en de voorzitter van het Hermen J. Jacobsfonds, de heer Brandsma.

Daarnaast zal in het programma nader ingegaan worden op het belang van bildung voor het onderwijs en de praktijk van bildung in het speciaal onderwijs. Ook kunt u genieten van muziek, door vele onderwijsdeskundigen beschouwd als één van de essentiële bildungsactiviteiten.

‘Ik hoop dat veel mensen dit bijzondere boek over bildung lezen en zeker ook leraren. Want we hebben leraren nodig - overigens niet alleen in het speciaal onderwijs – die creatief en met fantasie les geven. Die zich aanpassen aan de bijzondere situatie van de leerlingen en in hen geloven.’ – Jette Klijnsma in Bildung Speciaal.

Datum: vrijdag 19 januari 2018.
Tijd: 16.00 – 18.00 uur.
Locatie: HU Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, Amersfoort.
Zaal: Collegezaal A2.02.
Parkeren: Eemplein (betaald).

Aanmelden

U kunt zich per e-mail aanmelden via info@isvw.nl met vermelding van naam en organisatie.

Bildung Speciaal

In Bildung Speciaal vertellen leraren, schoolleiders, besturen en opleiders over het bildungsonderwijs aan leerlingen met een beperking. Het boek bevat veel voorbeelden van de creatieve en fantasierijke wijze waarop bildung vorm krijgt in het onderwijs voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag. Daarmee is het een inspirerend praktijkboek voor leraren die deze leerlingen begeleiden, en ook voor alle leraren, schoolleiders en schoolbesturen. En passant wordt duidelijk hoe het bildungsagoramodel ondersteunend kan zijn voor het verdiepen en verbreden van de eigen ontwikkeling als persoon en de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie.
 
Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van Gerard van Stralen (Hogeschool Utrecht) met steun van het Hermen J. Jacobsfonds  en uitgegeven door ISVW Uitgevers. Gerard van Stralen (1946) is onderwijsadviseur en publicist. Hij is initiatiefnemer van verschillende bildungsprojecten, wat onder meer leidde tot het succesvolle boek …En denken! Bildung voor leraren (2012).

Daarnaast bevat het boek bijdragen van verschillende medewerkers van het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht: Annemiek Broerse, Marianne Bookelmann, Edith Peeters, Marjan Plazier en Hans Schuman.