Follow-up Beeldbegeleiding (dit evenement is geweest)

31-01-2018

In januari 2018 worden bij de HU lessen georganiseerd van de opleiding ‘Follow-up Beeldbegeleiding’. Deze zijn bestemd voor professionals in het onderwijs die de opleiding tot SVIB-er of Practitioner Beeldbegeleiding hebben afgerond en dieper in willen gaan op de verschillende vormen van begeleiden met behulp van de camera.

Fotocamera

U dient te beschikken over een afgeronde opleiding SVIB of Beeldbegeleiding.

Resultaat van de module

Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname.

Inhoud programma: Follow-up Practitioner Beeldbegeleiden (SVIB)

Als SVIB-er of Practitioner Beeldbegeleiden komt u in aanraking met veel verschillende uitdagingen in uw werksituatie. Uw opleiding geeft hier niet altijd een antwoord op. In de follow-up bijeenkomsten staan uw leervragen centraal. Hierbij valt te denken aan het begeleiden van leerlingen, het gebruik van de camera in het kader van implementatietrajecten en onderwijsvernieuwing of in het kader van uw leerlingvolgsysteem of groepsprocessen. Van u wordt verwacht dat u beeldmateriaal inbrengt ter ondersteuning van uw leervragen. Tijdens de bijeenkomsten zal dieper worden ingegaan op de achtergronden en theoretische benaderingen.

Onderwijsvorm

Deze post-bachelorcursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur en eventueel zelf te organiseren intervisiebijeenkomsten. De cursus wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. In een digitale leeromgeving kunt u achtergrondinformatie vinden met betrekking tot de onderwerpen van de bijeenkomsten.

Maximaal aantal deelnemers

Kleine groep maximaal 6-8 deelnemers;
Duur: 3 lesbijeenkomsten 3 uur en eventueel intervisiebijeenkomsten (zelf te plannen);
Data/locatie: woensdag 31-01/07-02/28-03-2018 te Helmond.
Start: januari 2018.

Schrijf je in voor de workshop

Aanmelden