Seminarium voor Orthopedagogiek

Seminarium voor Orthopedagogiek, al meer dan 80 jaar een begrip in speciaal en passend onderwijzen

Onderwijs Padualaan 97

Landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum

Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek voor: leraren en professionele opvoeders, coaches en hulp- en dienstverleners van kinderen en volwassenen, waarvan de leef- en opvoedingssituatie specialistische ondersteuning en begeleiding vraagt.

Open de corporate folder van het Seminarium voor Orthopedagogiek

Speciaal Onderwijzen

De focus is gericht op het veld van Speciaal Onderwijzen. Het gaat daarbij om de opleidingen die gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs. Aan alle activiteiten ligt het beginsel ten grondslag, dat deze van betekenis moet zijn voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van de kinderen en jongeren die voor hun ontwikkeling aangewezen zijn op passend onderwijzen.

Door een gericht en goed vormgegeven opleidingsaanbod en haar specialisaties Gedrag, Leren en Begeleiden wil het Seminarium voor Orthopedagogiek bijdragen aan de verhoging van de individuele kwaliteit van leraren en daarmee het kwaliteit van het onderwijs.

Ga direct naar:

Informatiebijeenkomsten

Benieuwd naar de Master EN en het modulaire aanbod?
Het Seminarium organiseert informatiebijeenkomsten op diverse locaties in Nederland.

 

Een docent en een geïnteresseerde in een opleiding praten met elkaar aan tafel

Klik hier voor meer info

Schoolleider basis- bekwaam/vakbekwaam

De gecertificeerde post-bachelorcursus Schoolleider Primair Onderwijs– basisbekwaam is bedoeld voor schoolleiders en toekomstige schoolleiders die zich (verder) willen bekwamen in hun vak en zich willen aan melden voor inschrijving en registratie bij het Schoolleidersregister PO. Na deze opleiding kunt u de opleiding Schoolleider PO – vakbekwaam volgen.

Expert in Nieuwkomersonderwijs

In het onderwijs weten we niet altijd hoe we moeten omgaan met de opvang van de groeiende groep 'nieuwkomers' in ons land. Daarom bieden we sinds september 2016 de leerroute 'Expert in Nieuwkomersonderwijs' aan. Windesheim en Hogeschool Utrecht ontwikkelden deze leerroute samen met experts uit het werkveld.

Corporate folder

Ons aanbod is ook te vinden in de corporate folder.

 Cover van corporate folder Seminarium voor Orthopedagogiek

Bekijk de folder

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten