Over Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies

Binnen het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies zijn de bacheloropleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal, de Master Deaf Studies & Communication Needs, de Associate Degree Schrijftolk en het Centre of Excellence ondergebracht.

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies bundelt:

De bacheloropleiding leraar/ tolk Nederlandse Gebarentaal

Hogeschool Utrecht biedt als enige in Nederland een opleiding leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan. De dovenwereld met haar eigen taal en cultuur vormt de kern van deze unieke opleiding. In de opleiding maken studenten kennis met alle aspecten van het beroep leraar of tolk NGT. Direct bij het begin van de studie kiezen zij één van deze twee beroepen. Tijdens stages is er veel aandacht voor de professionele beroepshouding. Om die houding te ontwikkelen is er in de opleiding aandacht voor vakken als ethiek en interactievaardigheden. In de opleiding komen naast NGT ook andere vormen van communicatie aan bod, waaronder Nederlands met Gebaren (NmG) en Vierhandengebaren. Ook het leren schrijftolken met een speciaal toetsenbord behoort tot de mogelijkheden van deze opleiding. De opleiding is te volgen in voltijd en deeltijd.

Tweejarig Associate degree-programma Schrijftolk

In september 2007 is de Associate degree Schrijftolk gestart. Een Schrijftolk vormt de communicatieschakel tussen doven/slechthorenden en horenden. Hij typt het gesproken Nederlands – op spreeksnelheid – op een speciaal toetsenbord, een Veyboard. De dove/slechthorende leest het geschreven Nederlands mee op een laptop of op een beamerscherm. De Associate degree is een tweejarig voltijdprogramma in de bacheloropleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal. Na afronding van de Associate degree is het mogelijk om in twee jaar het bachelordiploma Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) te behalen.

Master Deaf Studies & Communication Needs

De masteropleiding biedt professionals een unieke kans om multidisciplinair te werken aan empowerment van doven en slechthorenden. Er zijn twee afstudeervarianten. Tijdens de afstudeervariant Dovenstudies leert de masterstudent multidisciplinaire processen te begeleiden over allerlei aspecten van communicatie. Tijdens de afstudeervariant Leraar Nederlandse Gebarentaal leert hij onderwijs te verzorgen in en ook over Nederlandse Gebarentaal op masterniveau. Bij beide afstudeervarianten wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en beroepsontwikkeling op het terrein van dovenstudies. Multidisciplinair werken is daarbij een belangrijke voorwaarde. De masteropleiding duurt twee jaar.

Het Centre of Excellence

In het Centre of Excellence verrichten experts met verschillende achtergronden multidisciplinair onderzoek: van tolken en leraren gebarentaal tot hoogopgeleide taalkundigen, psychologen, pedagogen en praktijkexperts. Het Centre of Excellence is sterk internationaal georiënteerd.

Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies