Alumni Seminarium voor Orthopedagogiek

Welkom op de website voor alumni van de Master Special Educational Needs, Master Educational Needs, Opleiding Speciaal Onderwijs en andere professionaliseringen van het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht. Op deze site houden we je op de hoogte van actuele en relevante bijeenkomsten en scholingen. Wij blijven graag in contact met je; we leren van je ervaringen en betrekken je graag bij onze learning communities.

Na het volgen van de Master (S)EN is het ook mogelijk om losse mastermodulen te volgen voor de registratie lerarenregister en voor de professionalisering van een specifieke taak of functie.

Mastermodulen

Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet de hele masteropleiding volgen? Dan kunt u ook losse modules op masterniveau volgen. Als u een module met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat. U kunt kiezen uit modules op het gebied van pedagogisch handelen, taal/lezen, rekenen, gedrag, jonge kind, mbo/vo, begeleiden, leidinggeven. Meer informatie over de verschillende domeinen vindt u op de pagina Deze opleiding in losse modules.

Master EN

Master EN: voorheen Master Special Educational Needs (M SEN): Leraar Speciaal Onderwijs.

Postbacheloraanbod

Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet een opleiding of masteropleiding volgen? Dan kunt u bijvoorbeeld de postbachelor-cursus practitioner beeldbegeleiding of schoolleider PO basisbekwaam en schoolleider PO vakbekwaam volgen. Als u de postbachelor-cursus met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Postmasteraanbod

Na uw masteropleiding kunt u deelnemen aan het postmasteronderwijs. Zo blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied. U kunt uw kennis verbreden of verdiepen ten behoeve van de schoolbegeleiding of in het kader van het onderwijs aan leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Als u de postmaster met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Bekijk ook het aanbod van onze pabo-collega's (Instituut Theo Thijssen) en de lerarenopleidingen van Instituut Archimedes op www.onderwijsenopvoeding.hu.nl.

Meer informatie ontvangen over ons individuele of teamgerichte scholingsaanbod? Of bent u geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Meld u hier aan als alumni.