Alumni Instituut Theo Thijssen

Welkom op de website voor alumni van de pabo-opleiding van Hogeschool Utrecht.

Ben je afgestudeerd aan onze pabo (of bij één van de voorgangers ervan), dan ben je automatisch welkom als gerespecteerd lid bij de Thijssens Alumni Kring (TAK). Bevestig je lidmaatschap met het aanmeldformulier.

De TAK is opgericht om onze alumni en de opleiding met elkaar te blijven verbinden. Via de TAK blijf je op de hoogte van recente ontwikkelingen in het onderwijs, kun je kosteloos om advies vragen bij verdere stappen in je loopbaan, bij sollicitaties en eventuele vervolgscholing. Met de nieuwsbrief zullen we je informeren over terugkomdagen, masterclasses en workshops voor beginnende leraren.

Ook als je in de praktijk tegen bepaalde ervaringen of situaties aanloopt, kun je voor ondersteuning een beroep doen op de TAK. Daarnaast is het voor ons als pabo interessant en belangwekkend om op termijn te vernemen welke loopbaankeuzes je hebt gemaakt en welke aspecten van de opleiding daarbij zinvol waren of juist werden gemist.

De TAK bestaat sinds september 2016. Dat betekent dat er nog veel gedaan moet worden, om onze contacten met alumni op een geoliede manier te laten verlopen. Mocht je hiervoor ideeën hebben, of willen meewerken aan de verdere realisatie, dan is een berichtje aan ons TAK-secretariaat voldoende.

Terugblik op de TAK-estafette

De serie workshops die we dit jaar onder de noemer TAK-estafette hebben aangeboden, is helaas niet het grote succes geworden dat we hadden verwacht. Hoewel voor elke workshop belangstelling bleek, was het aantal aanmeldingen toch vaak te laag om de workshop door te laten gaan.

Niettemin zijn we er tegelijk trots op dat TAK-leden toch maar mooi bereid waren om zulke gevarieerde onderwerpen in een workshop te organiseren! Al vaker wordt in dit verband opgemerkt dat juist de meer ervaren collega’s in het onderwijs buitengewoon zinvolle bijdragen kunnen leveren op basis van hun ervaring en praktijkkennis!

Twee estafettebijeenkomsten zijn doorgegaan en werden door de deelnemers positief gewaardeerd: Marcel Hermens verzorgde een avond over groepsdynamica en Henry van Kraanen liet ons hard werken tijdens zijn workshop over differentiëren bij rekenen-wiskundeonderwijs.

Volgend jaar wordt de estafette voortgezet in de vorm van de TAK Elite Estafette, waarbij we driemaal een hoogwaardige spreker uitnodigen om een praktijkgericht onderwerp te bespreken. Meer informatie over sprekers, data en locatie zal worden verspreid via mail en Facebook.

Afstudeerders zijn bijna alumni en doen nu al mee met de TAK

In nauwe samenwerking met het docententeam voor de afstudeerfase zijn in 2017/2018 ook laatstejaars pabostudenten uitgenodigd voor TAK-activiteiten. Immers, deze studenten zijn binnenkort afgestudeerd en daarmee worden zij ook alumni! Tot ons genoegen heeft deze uitnodiging ertoe geleid dat zowel bij het Alumni Buffet als bij de laatste estafetteavond studenten aanwezig waren. We hopen natuurlijk dat dit goede voorbeeld goed doet volgen.

Alumni Buffet 2018

Ons jaarlijkse Alumni Buffet heeft op 28 maart j.l. zijn tweede editie beleefd. Bijna vijftig personen waren aanwezig op deze scholings- en ontmoetingsactiviteit. Na de opening door Pieter Cornelissen, interim-directeur van de pabo, richtte de eerste activiteitenronde zich op professionaliseringsmogelijkheden. Vervolgens bespraken deelnemers of aspecten van hun opleiding van betekenis zijn geweest in hun huidige loopbaan.

Recent afgestudeerden gaven aan veel nut te hebben ondervonden van het maken van beroepsproducten die in de praktijk werden toegepast. Daarnaast bleek behoefte aan het oefenen van omgaan met ouders. In een reflectie op de vraag op welk moment zij zich ‘ervaren’ voelden, zeiden ervaren oud-studenten onder andere: toen ik serieus werd genomen door ouders; wanneer je zelfvertrouwen hebt; geen twijfel; wanneer een stagiaire naar je opkijkt; wanneer er routines ontstaan.

Daarnaast verzorgden alumni workshops over het team en ouders, begeleiding op de werkplek, het lerarenontwikkelfonds, variaties met muziekonderwijs, dyslexie, doorstuderen als leerkracht en de begeleiding van een stagiair in je groep.

Tot slot ging men in kringen uiteen om te bespreken hoe de kloof tussen opleiding en praktijk werd ervaren en zo mogelijk gedicht kon worden en boog men zich over de kwestie hoe alumni actief bij de opleiding betrokken zouden kunnen worden.

Een impressie van de reacties na afloop van dit Alumni Buffet: Leuk! Voor herhaling vatbaar! Goed georganiseerd! … Leerzaam, laagdrempelig en gezellig. Goed verzorgd ook. Nog aantrekkelijker als in de uitnodiging al de onderwerpen worden vermeld. Dat was in de mail aan de studenten nog niet het geval. Heel fijn en goed dat er alle aandacht was voor het gaan werken en mogelijke invalpools. Erin houden. Misschien het programma van te voren bekend maken en rondsturen?

Het Alumni Buffet 2019 is op woensdag 27 maart 2019.

Bestuursteam

Tijdens de laatste Appeltaartavond van dit seizoen 17/18 is besproken hoe een bestuursteam voor de TAK eruit zou kunnen zien en met welke taken dit team zich gaat bezighouden. Meerdere alumnigroepen hebben een vaste groep die meedenkt en mee organiseert. De TAK wil dat ook graag. Men zou meer online activiteiten willen ontplooien, zoals bijvoorbeeld een leeromgeving die rechtstreeks toegankelijk is en informatie kan bieden, en alumni verwachten daar zelf ook aan te kunnen bijdragen. Daarnaast is betrokkenheid bij activiteiten van de pabo zinvol, zoals een bijdrage leveren aan de diplomering. Volgend jaar zal het gesprek over de opzet van een bestuursteam worden vervolgd. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken via alumni.tak@hu.nl.

TAK actief

Naast organiseren van evenementen is de TAK dit jaar op de achtergrond actief geweest met incidentele zaken, zoals meewerken aan de interne audit van de HU-pabo, bemiddelen in onderlinge contacten tussen leden en bijdragen aan de diplomering en open dagen. Namens de TAK heeft Dick de Haan geparticipeerd in de oprichting van een werkgroep die hogeschool-breed alumnibeleid wil bevorderen. Deze werkgroep heeft eind mei een seminar georganiseerd waar 30 alumnicoördinatoren van HU-instituten bijeen kwamen.

Alumni IN de opleiding!

Volgend studiejaar wil de TAK onderzoeken op welke wijze oud-studenten van onze pabo actief betrokken kunnen worden bij activiteiten in de opleiding. Het is bekend dat veel collega’s in het onderwijs het leuk vinden om hun ervaringen en praktijkkennis te delen met de huidige studenten. Alumni die belangstelling hebben voor het verzorgen van een gastles of informatieve bijdrage, kunnen hiervoor contact opnemen met de TAK: alumni.tak@hu.nl.

Facebook

De TAK is ook op Facebook te vinden. Meld je aan als vriend en draag je steentje bij met berichtjes en door het delen van deze pagina. Onze facebookpagina staat open voor alle geïnteresseerden. Uiteraard dien je je aan te melden als lid van de TAK om te kunnen profiteren van onze diensten en activiteiten.

Pak die TAK vast en blijf nieuwsgierig. Wij houden je op de hoogte!

De HUpabo en de TAK zijn benieuwd hoe het met jou verder gaat in of buiten het onderwijs. Zorg dat we je kunnen vinden, kunnen informeren en kunnen inschakelen als we je hulp goed kunnen gebruiken. Intussen bieden wij de helpdesk voor al je praktijkvragen en de vele afwisselende bijeenkomsten. Ga naar www.tak.hu.nl, of mail alumni.tak@hu.nl (Dick de Haan / Margot Loop).

Meer informatie