Alumni Human Resource Management (voorheen Personeel & Arbeid)

Wie zijn wij?

In 1993 hebben enkele afgestudeerden van de opleiding Personeel & Arbeid ‘De Nijenburgh’, nu onderdeel van Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht, in samenwerking met de opleiding de alumnivereniging ‘De Nijenburgh’ opgericht.

In september 2012 is de naam van de opleiding Personeel & Arbeid veranderd in Human Resource Management (HRM).
Het doel van de alumnivereniging is de contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de opleiding HRM van Hogeschool Utrecht en het werkveld te onderhouden. Het uitwisselen van informatie en netwerken is voor de leden erg belangrijk.

Het bestuur van de alumnivereniging De Nijenburgh bestaat op dit moment uit drie alumnileden van de opleiding HRM van Hogeschool Utrecht.

Wat doen wij?  

De alumnivereniging biedt de afgestudeerden de mogelijkheid om op informele manier contact met elkaar te houden door het organiseren van thema-avonden en informele bijeenkomsten zoals borrels en reünies. Daarnaast wordt via de website, de mail en via LinkedIn over activiteiten van de vereniging en ontwikkelingen binnen de vereniging gecommuniceerd.

Je kunt via het inschrijfformulier lid worden van de alumnivereniging.