Annuleren cursussen

Bedenktermijn

Vanaf het moment dat wij uw inschrijving bevestigd hebben, heeft u een bedenktermijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgave van reden kunt herroepen. U kunt de overeenkomst herroepen door binnen de bedenktermijn per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt hiervoor  gebruik maken van dit formulier, maar dat is niet verplicht.

Nadat u de overeenkomst heeft herroepen, heeft u veertien dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw eigen rekening.

In het geval dat u de overeenkomst herroept voordat de cursus van start gaat, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing, van ons terug.

Start de cursus voordat uw bedenktermijn is afgelopen?

Het kan zijn dat de cursus al van start gaat voordat uw bedenktijd verlopen is. In dat geval dient u uitdrukkelijk te verzoeken om al binnen uw bedenktijd te starten met de cursus en te verklaren dat u dus afziet van de bedenktermijn. In dat geval kunt u de overeenkomst niet meer herroepen als de cursus al afgelopen is binnen de bedenktermijn.

Heeft u verzocht om de cursus binnen uw bedenktijd te starten en loopt de cursus langer door? Dan kunt u -ook al is de cursus al gestart- de overeenkomst binnen de bedenktermijn nog wel herroepen, maar dan zullen wij een redelijke vergoeding voor het genoten onderwijs in rekening brengen. Informatie over opzeggen, annuleren en de wettelijke bedenktermijn vindt u in onze algemene verkoopvoorwaarden.

U kunt een verzoek om te starten met de cursus tijdens de bedenktijd indienen door een e-mail te sturen. Daarbij kunt u dit formulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.