Aanmelden

exterieur Oudenoord

Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding

Om een bachelor- of masteropleiding te volgen bij Hogeschool Utrecht, meldt u zich aan in Studielink. Studielink is het landelijk informatiesysteem van Nederlandse hogescholen en universiteiten en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt in Studielink 24 uur per dag, 7 dagen per week uw in- en uitschrijving online volgen. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u automatisch bericht van de HU. Vragen over Studielink? Neem contact op met Bureau Inschrijving van de HU.

Deadline aanmelden deeltijd- of duale opleiding

U kunt zich tot 1 september 2018 aanmelden voor een deeltijd- of duale opleiding.

Aanmelden voor cursussen en modules

Om een cursus of module te volgen bij Hogeschool Utrecht, vult u op de pagina van de betreffende cursus of module het inschrijfformulier in. Deze vindt u onder de rode button 'Inschrijven'.Wanneer u afzonderlijke modules uit een bachelor- of masteropleiding volgt, biedt Hogeschool Utrecht u de mogelijkheid om studiepunten (EC's) te behalen. Die EC's kunnen meetellen voor het behalen van een officiële bachelor- of masterdiploma. Meer informatie leest u in de flyer.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Voltijd studeren?

Bachelor voltijd aanbod

HU Publicaties

Alle onderzoekspublicaties van de HU zijn doorzoekbaar in één database.

Publicaties